Aktivity školy

Níže uvedené aktivity budou zaměřeny na vhodné doplňování výchovné vzdělávací práce.

 

 

 1. Individuální logopedická péče 
 2. Cvičení dětí v prostorách tělocvičny MŠ
 3. Tématické výlety Prahou
 4. Dopravní výchova – pořádané akce Muzea Policie
 5. Návštěvy divadel v Praze
 6. Divadla a koncerty na půdě MŠ
 7. Pořádání slavnostních akcí a besídek – narozeniny, vánoční, čarodějnice, den dětí, karnevaly
 8. Návštěvy vzdělávacích pořadů
 9. Schůzky s rodiči s tématem výchovného působení na děti – 1x za dva měsíce a individuálně podle potřeby
 10. Společné akce s dětmi a rodiči – ukázky práce a výchovného působení
 11. Pedagogicko-psychologická péče
 12.  Výlety
 13. Poradenská činnost pro rodiče
 14. Školky v přírodě.