O nás

Mateřská škola speciální přijímá děti s opožděným vývojem řeči, vývojovou dysfázií a dalšími kombinacemi (hyperkinetická porucha, poruchy pozornosti, nerovnoměrný rozvoj kognitivních schopností, PAS), tedy děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Kapacita MŠ je 30 dětí.

Do speciální mateřské školy jsou přijímány děti na podkladě pedagogicko – psychologického vyšetření a na vyšetření odborným pediatrem a logopedem.

Děti jsou zařazovány do věkově smíšených tříd, což jim pomáhá vytvářet sociální vztahy (pomoc mladšímu a pro menší zase vzory ve starších).

Dvě třídy jsou věkově smíšené a zpravidla jedna třída jsou předškoláci, kteří mají přípravu do školy. Půl roku před odchodem ze školky nastává režim podobný škole – jednou týdně písemný úkol přes víkend a jednou týdně ústní úkol.

Snažíme se děti připravit na školu především v oblasti samostatnosti a zodpovědnosti.

Veliký důraz klademe na spolupráci s rodinou. Pořádáme posezení, kde s rodiči buď individuálně nebo ve skupině hovoříme o problémech. Rodiče mají možnost diskutovat se všemi pedagogickými pracovníky a vytvářet individuální plán, který by se měl  shodovat s domácím prostředím.