Aktivity školy

Níže uvedené aktivity budou zaměřeny na vhodné doplňování výchovné vzdělávací práce.

 

 Ozdravný pobyt ve škole v přírodě - Buková – v měsíci únoru (pouze předškoláci) a  v květnu

 1. Pravidelný plavecký výcvik po celý rok
 2. Individuální logopedická péče 
 3. Cvičení dětí v prostorách tělocvičny MŠ
 4. Tématické výlety Prahou
 5. Dopravní výchova – pořádané akce Muzea Policie
 6. Návštěvy divadel v Praze
 7. Divadla a koncerty na půdě MŠ
 8. Pořádání slavnostních akcí a besídek – narozeniny, vánoční, k svátku maminkám, čarodějnice, den dětí, karnevaly
 9. Návštěvy vzdělávacích pořadů
 10. Schůzky s rodiči s tématem výchovného působení na děti – 1x za dva měsíce a individuálně podle potřeby
 11. Společné akce s dětmi a rodiči – ukázky práce a výchovného působení
 12. Pravidelná pedagogicko-psychologická péče
 13.  Výlety
 14. Poradenská činnost pro rodiče
 15. Školky v přírodě- 2x ročně