Aktuality : 

Školka uzavřena do odvolání..

V případě, že máte zájem o potvrzení, prosíme o zaslání e-mailové zprávy na adresu jus@jus.cz ve formě:
 
Žádám o potvrzení a zaslání „Žádosti o ošetřovné“ na tento mail: ………………………
Jméno + příjmení žáka (klienta)
Kontaktní telefon na Vás (pro zaslání hesla pro otevření souboru); formulář obsahuje rodné číslo nelze zasílat běžným mailem.
 
Děkujeme za pochopení.
Pokud nemáte přístup k emailu, zavolejte ( 241 083 233), je samozřejmě možné uvést kontaktní adresu a bude zasláno poštou.
 
Základní body tiskové zprávy MPSV ze dne 19.3.2020
Při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření zařízení: již vydaná potvrzení jsou v platnosti, není třeba prodlužovat
Při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření zařízení
Při péči o zdravotně hendikepované osoby bez věkového omezení z důvodu uzavření zařízení; za podmínky žití ve společné domácnosti 
 
Ošetřovné bude vypláceno po celou dobu mimořádných opatření v souvislosti s epidemií.
Po legislativním schválení bude ošetřovné vypláceno i zpětně.
 
Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví!