Aktuality :

 

Vážení žáci, vážení rodiče,


hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy umožňuje ve školním roce 2023/2024 čerpat finanční podporu z Balíčku okamžité pomoci Pražanům. Školy JÚŠ se do projektu zapojily v rámci úlev za školní výdaje pro rodiny ve finanční tísni.

V případě JÚŠ lze na období od prosince 2023 do června 2024 žádat o prominutí úplaty za:

  • Stravné = obědy v MŠ, ZŠ a SŠ

Žádost může uplatnit pouze žák (resp. zákonný zástupce žáka) s trvalým pobytem na území Hlavního města Prahy, žák – cizinec s trvalým pobytem na území Hlavního města Prahy. Program není určen pro cizince – uprchlíky před válkou na Ukrajině.

Žadatel dále musí splňovat alespoň jednu z následujících podmínek či pobírá některou z následujících dávek:

  • příspěvek či doplatek na bydlení;
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi;
  • přídavek na dítě;
  • dávky pěstounské péče;
  • čelí exekuci/insolvenci;
  • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Pravdivost uvedených údajů stvrzuje žadatel čestným prohlášením v žádosti. Pokud se situace žadatele v průběhu čerpání úlevy změní, je povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit škole.

Kdy a kde žádost podat?

Vyplněnou a podepsanou žádost doručte do 30. 11. 2023 k rukám ředitele JÚŠ, a to prostřednictvím:

  • datové schránky iahzkym
  • poštou doporučeně na adresu ředitelství JÚŠ, V Pevnosti 4, Praha 2, 128 41
  • osobně v sekretariátu ředitele JÚŠ (v časech po – pá 7.30 – 9.00, st také 12.00 – 14.00)

Žádost, prosíme, označte „Balíček okamžité pomoci Pražanům“

O vyhovění/nevyhovění žádosti vás vyrozumí ředitel JÚŠ do 8. 12. 2023 na základě vyhodnocení daných kritérií a finančních možností, které má škola k dispozici. Vyhovění žádosti není nárokové, proti nevyhovění se nelze odvolat. Není možné žádat o zpětné prominutí.

 Více informací a formuláře ke stažení naleznete na stránkách www. jus.cz.

 

 

 

 

Odkazy k činnostem doma: 
Přejeme spoustu zábavy a poznání nových věcí :)
 

 

 

 

   www.predskolaci.cz

·        www.detsky-web.cz

·        www.hrajeme-si.cz

·        www.krokotak.com

·        www.tvorideti.cz

·        www.napadyproanicku.cz

 

 
 

www.babyonline.cz/skolka-hrou

 

LOGOPEDIE: 
FB skupina: logopedie s úsměvem
                    hrátky nejen s řečí
                    logopedie jinak
 
 
 
 
 
 
 
YouTube videa mateřská škola Minisvět
 
Další nápady pro zkrácení chvíle doma :
jarní úklid- zapojte děti :) můžete společně poznávat barvy, tvary, řadit podle velikostí, třídění ponožek- hledání dvojic, můžete poschovávat i po bytě:)
děti hledačka baví 
kolíčky- věšení prádla
hod na cíl čímkoliv, hlavně opatrně :)
chůze po čáře, klikaté bavlnce, laně
Hra na nákup: " přines mi z obchodu: dvě ruličky toaletního papíru, tři lžíce...
podle věku a možnosti bytu :)
hra: céčka, crnkání kuliček
skládání papíru, harmonika
stříhání látky, kresba na látku
těstoviny- navlékání náhrdelníku
těstovinová písmenka v polévce, hledání stejných, skládání slov
modelování - modelína, těsto, možno na netu najít i porcelánové těsto
výroba slizu, modelíny
lepení, stříhání, trhání papíru
vyšívání: obrys obrázku proděravíme na karton nebo čtvrtku a dítě obšívá
přelévání vody z různě velkých nádob
kreslení do mouky, kečupu, pěny na holení
výroba jarní výzdoby do oken, květináčů- zápichy na špejli
pexeso, možno doma  vytvořit
domino
kreslení na potravinovou folii nataženou za nohy židle, kreslení na okno
 domácí pokusy - vida.cz
sfoukávání svíčky- více svíček najednou, sfouknutí pomalu a rychle, z různých vzdáleností
hledání po bytě( tvarů, barev,čísel...)
rodič nafotí např roh stolu, květinu... dítě potom po bytě hledá místo, kde fotografie vznikla
hra: člověče nezlob se, kimova hra
příprava snídaně, pomoc v kuchyni, krájení, prostírání stolu, společné pečení
hry s nafukovacím balonkem